21 mar. 2012

NON TE PERDAS

Ao final da unidade o alumnado á ser capaz de:

1. Ler textos coa intención de gozar deles.

2. Ampliar e precisar o vocabulario referido ás árbores e plantas

3. Desenvolver as técnicas e destrezas de cara á preparación e elaboración de textos dialogados de distinta natureza.

4. Utilizar de forma axeitada as tecnoloxías da información e da comunicación para a procura e o tratamento da información.

5. Coñecer os trazos xerais da nosa lírica medieval relixiosa e recoñecer e clasificar segundo o ciclo narrativo a prosa medieval.

6. Recoñecer e identificar os adxectivos así como as regras de cambio de xénero, número ou a gradación.

7. Recoñecer as funcións que desempeña os adxectivos así como o grupo adxectival.

8. Analizar a situación de plurilingüismo en Europa.

9. Interpretar e producir textos orais en galego con fluidez.No hay comentarios:

Publicar un comentario