SOCIOLINGUA

Dende esta páxina podes achegarte un pouco máis ao coñecemento das linguas e das sociedades que as falan. Nesta unidade estudarás cales son as cousas da diversidade lingüística botando unha ollada ás linguas que falamos en Europa e no mundo e indagando cales son máis ou  menos prestiosas ou cales teñen máis ou menos falantes. 
Bota unha ollada a información desta presentación e logo procura facer as actividades que seguen.