DE BOCA EN BOCA

Esta páxina é unha introdución á unidade didáctica na cal vas escoitar o comezo da novela de Manuel de Pedrolo, Mecanoscrito da segunda orixe, e logo comentarás, a nivel de grande grupo,se a protagonista é ou non unha heroína. Para iso podes seguir este pequeno guión.Voice Recorder >>

Para abrir boca